Postępowanie z dnia: 2010-10-12 14:32:48

Nr postępowania: ZP/456/035/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla obiektów Politechniki Gdańskiej: Gmach Główny, Budynek B i Misiówka

Jednostka Prowadząca: Dział Eksploatacji

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2010-10-21 13:40:35
Zapytania i wyjaśnienia
pobierz