Postępowanie z dnia: 2011-10-06 13:52:39

Nr postępowania: CRZP/374/071/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie rozwojowym finansowanym przez NCBiR realizowanego w ramach Konsorcjum, którego Liderem jest Politechnika Gdańska

Jednostka Prowadząca: Centrum Morskich Technologii Militarnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: