Postępowanie z dnia:

Nr postępowania: ZP/377/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Działu Organizacyjnego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: