Postępowanie z dnia: 2019-12-23 11:31:48

Nr postępowania: ZP/308/055/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2020-01-07 14:47:20
Odpowiedzi na pytania od Wykonawcy oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na usługe społeczną
pobierz