Postępowanie z dnia: 2010-10-11 14:43:58

Nr postępowania: CRZP/440/009/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa aparatury do pomiarów EKG w warunkach stacjonarnych i mobilnych, tj. aparatu EKG oraz zestawu holterowskiego w ramach Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2010-10-14 12:15:47
Zapytania i wyjaśnienia
pobierz
Zapytanie: 2010-10-15 13:36:07
II Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
pobierz