Postępowanie z dnia: 2012-06-18 11:20:31

Nr postępowania: ZP-217/022/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

opracowanie i uzgodnienie projektów przyłączy do kanalizacji teletechnicznej TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2012-06-20 11:14:03
wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20-06-2012
pobierz