Postępowanie z dnia: 2012-10-18 11:05:19

Nr postępowania: ZP/387/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa defektoskopu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2012-11-20 13:34:59
Odpowiedzi Zamawiającego
pobierz