Postępowanie z dnia: 2014-08-22 14:13:48

Nr postępowania: ZP/340/057/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługa wykonania badania zdolności patentowej oraz sporządzenia sprawozdania zawierającego raport z przeprowadzonego badania zdolności patentowej i opinię na temat zdolności patentowej badanych technologii zgłoszonych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2014-08-27 13:41:22
Odpowiedzi na pytania
pobierz
Zapytanie: 2014-08-27 13:46:10
Załaczniki do SIWZ w formie edytowalnej
pobierz