Postępowanie z dnia: 2007-07-27 12:28:34

Nr postępowania: ZP/177/036/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na sukcesywną usługę odbioru i wywozu odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku z Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2007-07-31 07:34:21 pobierz
Zapytanie: 2007-08-02 11:28:52 pobierz