Postępowanie z dnia: 2019-04-15 11:04:31

Nr postępowania: ZP/102/004/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przeprowadzenie szkolenia dot. psychologii zarządzania zespołem dla studentów Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "HEDGEHOG – Badanie środowiska dynamicznego i termicznego rakiety kosmicznej” – Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2019-04-19 12:03:06
zmiana treści ogłoszenia
pobierz
Zapytanie: 2019-04-19 12:11:36
zał. nr 1 - zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu
pobierz