Postępowanie z dnia: 2017-03-29 14:36:11

Nr postępowania: ZZ/1/057/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa dostępu do bazy patentowej przez okres trwania programu ,,Inkubator Innowacyjności+'

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. przeglądaj
Informacja o udzielaniu zamówienia. przeglądaj
Zapytania, odpowiedzi i zmiany. przeglądaj