Postępowanie z dnia: 2022-03-07 11:29:38

Nr postępowania: ZZ/503/008/D/22

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa duktylometru do badań próbek polimeroasfaltów

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. przeglądaj
Informacja o udzielaniu zamówienia. przeglądaj
Zapytania, odpowiedzi i zmiany. przeglądaj