Postępowanie z dnia: 2022-05-25 09:52:59

Nr postępowania: ZZ/97/001/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa drewna na potrzeby Wydziału Architektury Poltechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. przeglądaj
Informacja o udzielaniu zamówienia. przeglądaj
Zapytania, odpowiedzi i zmiany. przeglądaj