Postępowanie z dnia: 2015-06-19 11:10:21

Nr postępowania: ZZ/10/051/2015

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa płyt grzejnych dwustanowiskowych w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. przeglądaj
Informacja o udzielaniu zamówienia. przeglądaj
Zapytania, odpowiedzi i zmiany. przeglądaj