Postępowanie z dnia: 2015-06-19 11:10:21

Nr postępowania: ZZ/10/051/2015

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa płyt grzejnych dwustanowiskowych w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2015-07-02 12:54:35
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pobierz