Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-05-08 13:04:13

Nr postępowania: ZZ/437/009/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa płyt diamentowych w ramach realizacji projektu pt. „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2020-05-18 10:15:23
Informacja o nieudzieleniu zamówienia.
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG