Postępowanie z dnia: 2022-10-05 14:38:24

Nr postępowania: ZZ/495/009/D/2022

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa podłoży szafirowych na potrzeby projektu pn. „Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne”, finansowanego przez NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2022-10-17 10:49:37
Informacja o udzieleniu zamówienia.
pobierz