Postępowanie z dnia: 2024-02-28 11:38:27

Nr postępowania: ZZ/078/009/D/2024

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa drutu do produkcji elektrod oraz kaniul do drutu na potrzeby projektu pt. „Elektryczna stymulacja jąder przednich wzgórza w celu modulacji pamięci”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 945339 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2024-03-07 14:15:43
Informacja o udzieleniu zamówienia.
pobierz
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2024-03-07 14:15:55
information
pobierz