Postępowanie z dnia: 2024-04-05 10:59:13

Nr postępowania: ZZ/113/009/D/2024

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa odczynników chemicznych do detekcji na potrzeby projektu „Zintegrowany system inteligentnego monitoringu ograniczający migracje związków pochodzenia antropogenicznego w systemach retencjonowania wód opadowych”, finansowanego z NCBiR realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2024-04-22 13:44:37
Informacja o udzieleniu zamówienia.
pobierz