Postępowanie z dnia: 2016-07-27 09:48:55

Nr postępowania: ZZ/17/002/U/2016

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie ciąłych pomiarów ruchu drogowego oraz badań gęstości ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na potrzeby realizacji projektu realizowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia RID pt. "Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu"

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2016-08-12 12:13:22
Informacja o udzieleniu zamówienia
pobierz