Postępowanie z dnia: 2014-09-02 12:52:06

Nr postępowania: ZZ/005/057/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawA dwóch rodzajów polilaktydu (PLA) w ilości po 100 kg w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych wybranej technologii, Nr projektu II/Chem/2014/15

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2014-09-02 12:51:46
Ogłoszenie o udzielanym postępowaniu
pobierz