Postępowanie z dnia: 2020-04-15 13:02:23

Nr postępowania: ZZ/15/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa kserokopiarki wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi oraz naprawami i przeglądami w okresie trwania gwarancji dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-15 12:52:13
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2020-04-15 12:53:49
zał. nr 1 - formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie: 2020-04-15 13:00:49
zał. nr 2 - formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie: 2020-04-15 13:01:57
zał nr 3 - wzór umowy
pobierz