Postępowanie z dnia: 2020-04-16 15:17:29

Nr postępowania: ZZ/357/009/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa zestawu badawczego modułu komunikacji V2X do realizacji projektu pt. „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X” – INZNAK Nr umowy : POIR 04.01.01-00-0089/16, Nr projektu: 032424, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-16 15:16:25
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-16 15:16:41
Załącznik nr 1 specyfikacja.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-16 15:17:02
Załącznik nr 2 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-16 15:17:21
Załącznik nr 3 wzór umowy.
pobierz