Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-06-24 11:30:06

Nr postępowania: ZZ/582/009/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa elementów optomechanicznych w ramach realizacji projektu pt. „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-06-24 11:29:37
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-06-24 11:29:50
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-06-24 11:30:00
Załącznik nr 2 wzór oferty.
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG