Postępowanie z dnia: 2021-03-02 14:20:02

Nr postępowania: ZZ/187/099/U/21

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na opracowaniu materiałów i przeprowadzenie 4 godzin wykładów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna z przedmiotu „Prawne i etyczne aspekty Inżynierii Biomedycznej” na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-03-02 14:18:32
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-03-02 14:18:49
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-03-02 14:19:03
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-03-02 14:19:18
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Wykaz osób
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-03-02 14:19:36
Załącznik nr 4a do Ogloszenia - Wzór umowy z osobą fizyczną
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-03-02 14:19:55
Załącznik nr 4b do Ogłoszenia - Wzór umowy z podmiotem
pobierz