Postępowanie z dnia: 2021-04-19 14:23:55

Nr postępowania: ZZ/8/001/21

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa opracowania recenzji projektu planu zarządzania śródmieściem Gdyni, potencjalnym dobrem światowego dziedzictwa UNESCO na potrzeby umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Politechniką Gdańską Wydziałem Architektury.

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-04-19 14:20:40
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-04-19 14:21:53
Załączniki nr 1 - 2 do ogłoszenia w wersji edytowalnej
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-04-19 14:22:16
Załącznik nr 3a - wzór umowy dla firm
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-04-19 14:22:59
Załącznik nr 3b do ogłoszenia - wzór umowy dla osób fizycznych
pobierz