Postępowanie z dnia: 2021-08-24 13:09:59

Nr postępowania: ZZ 212/019/D/21

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa pieca rurowego na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-08-24 12:06:36
Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-08-24 12:07:14
Załącznik nr 1 do Umowy - protokół zdawczo - odbiorczy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-08-24 13:08:17
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-08-24 13:08:42
Załącznik nr 1 oferta w wersji edytowalnej
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-08-24 13:09:14
Załącznik nr 2 Wzór umowy
pobierz