Postępowanie z dnia: 2021-09-08 12:32:38

Nr postępowania: ZZ/919/009/D/2021

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa filamentów do druku 3D na potrzeby projektu: “Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and Public (HAPADS)”, dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy: NOR/POLNOR/HAPADS/0049/2019-00 w ramach POLNOR 2019 Call, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-09-08 12:32:20
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2021-09-09 09:13:44
Załącznik nr 1 - formularz oferty.
pobierz