Postępowanie z dnia: 2022-09-28 15:15:30

Nr postępowania: ZZ/684/005/D/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa drobnego sprzętu i elementów wyposażenia laboratorium, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na części

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-09-28 15:02:13
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-09-28 15:08:13
Formularz oferty w wersji edytowalnej
pobierz