Postępowanie z dnia: 2022-10-05 08:51:45

Nr postępowania: ZZ/493/009/D/22

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa elektrod i celek elektrochemicznych na potrzeby projektu pt. „Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego”, finansowanego z NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-05 08:50:54
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-05 08:51:07
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-05 08:51:17
Załącznik nr 2 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-05 08:51:36
Załącznik nr 3 projektowane postanowienia umowy.
pobierz