Postępowanie z dnia: 2022-10-05 09:29:59

Nr postępowania: ZZ/494/009/D/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa podłoży kwarcowych na potrzeby projektu pn. „Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne”, finansowanego przez NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-05 09:29:38
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-05 09:29:52
Załącznik nr 1 - formularz oferty.
pobierz