Postępowanie z dnia: 2022-10-27 13:04:35

Nr postępowania: ZZ/21/057/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu „Belka ażurowa optymalnie wykorzystująca własności geometryczne przekroju i fizyczne materiału” realizowanym w projekcie pozakonkursowym pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-27 12:57:38
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-27 12:58:25
Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-27 12:58:54
Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-27 13:01:37
Wzór Umowy
pobierz
Ogłoszenie: 2022-10-28 14:49:46
Zmieniony wzór Umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-27 13:02:14
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-10-27 13:04:06
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz