Postępowanie z dnia: 2022-11-04 13:22:17

Nr postępowania: ZZ/20/057/2022

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Usługa zbadania konstrukcji i własności podajników do materiałów sypkich

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-02 11:41:19
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-02 11:41:39
Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-02 11:42:02
Wzór umowy
pobierz