Postępowanie z dnia: 2022-11-09 12:27:47

Nr postępowania: ZZ/521/009/D/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, podłoży, serum i znaczników, przeciwciał oraz znakowań fluoresencyjnych na potrzeby projektu badawczego realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-09 12:26:07
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-09 12:26:18
Załącznik nr 1 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-09 12:26:37
Załącznik nr 3 projektowane postanowienia umowy.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-09 12:27:14
Załącznik nr 2I-XII formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-09 12:27:32
Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz