Postępowanie z dnia: 2022-11-16 10:46:38

Nr postępowania: ZZ/531/009/2022

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Sukcesywne świadczenie usług kserograficznych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-16 10:45:02
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-16 10:45:22
Załącznik nr 1 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-16 10:45:41
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-16 10:46:07
Załącznik nr 3 formularz rzeczowo-cenowy.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2022-11-16 10:46:24
Załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy.
pobierz