Postępowanie z dnia: 2023-01-18 10:55:32

Nr postępowania: ZZ/03/057/2023

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa cięcia laserowego blachy wirnika

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-18 10:53:00
Ogłoszenie
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-18 10:53:33
Zał nr 1 Formularz oferty
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-18 10:53:47
Zał nr 2 Wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-18 10:54:16
Zał. nr 3 rotor_DFIG2
pobierz