Postępowanie z dnia: 2023-01-27 13:00:17

Nr postępowania: ZZ/024/009/D/2023

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym Si na potrzeby projektu „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-27 12:56:14
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-27 12:57:48
Załącznik nr 2, 4, 5 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-27 12:58:16
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-01-27 12:58:33
Załącznik nr 3 projektowane postanowienia umowy.
pobierz