Postępowanie z dnia: 2023-02-10 13:30:12

Nr postępowania: ZZ/053/009/D/2023

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa elementów próżniowych CVD – separator ciśnienia na potrzeby projektu „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-02-10 13:29:41
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-02-10 13:29:51
Załącznik nr 1 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-02-10 13:30:06
Załącznik nr 2 projektowane postanowienia umowy.
pobierz