Postępowanie z dnia: 2023-03-07 09:03:08

Nr postępowania: ZZ/094/009/D/2023

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa peptydu syntetycznego z osłonami Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys na potrzeby projektu „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-03-07 09:02:24
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-03-07 09:02:33
Załącznik nr 1 wzór oferty.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-03-07 09:02:58
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz