Postępowanie z dnia: 2023-08-08 08:16:34

Nr postępowania: ZZ/285/014/23

Status postępowania:
ARCHIWUM

„Dostawa symulatora fotowoltaicznego (PV)”

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-08-08 08:02:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO ZZ 285 014 23
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-08-08 08:03:12
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO ZZ 285 014 23
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-08-08 08:03:45
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA - OPZ DO ZZ 285 014 23
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-08-08 08:13:12
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE (OFERTA,OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, PROTOKÓŁ Z-O) DO ZZ 285 014 23
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2023-08-18 20:52:40
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
pobierz