Postępowanie z dnia: 2024-05-09 10:50:49

Nr postępowania: ZZ/124/009/D/2024

Status postępowania:
ZAKOёCZONY

Dostawa płaszczy grzejnych wraz z akcesoriami do realizacji projektu pn. „Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury”, finansowanego przez NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-05-09 10:50:16
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-05-09 10:50:33
Załącznik nr 1 - formularz oferty.
pobierz