Postępowanie z dnia: 2014-06-12 13:42:51

Nr postępowania: ZZ/01/078/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa 200 sztuk testów psychologicznych umożliwiających pogłębioną analizę predyspozycji zawodowych doktorantów, wykorzystywanych przez doradcę zawodowego Biura Karier

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2014-06-12 13:41:42
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2014-06-12 13:46:50
Zał. nr 1 do Ogłoszenia - wzór umowy wraz formularzem ofertowym
pobierz