Postępowanie z dnia: 2018-01-08 12:03:17

Nr postępowania: ZZ/1/036/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

postępowanie na usługę odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych.

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2018-01-08 11:58:12
ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2018-01-08 12:01:35
projekt umowy
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2018-01-08 12:02:53
oferta
pobierz