Postępowanie z dnia: 2020-04-09 11:04:02

Nr postępowania: ZZ/334/009/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa włókna węglowego w ramach projektu . „Nanokrystaliczne materiały ceramiczne dla wydajnej elektrochemicznej konwersji energii” w Programie First Team edycja 4/2017 (umowa numer POIR.04.04.00-00-42E9/17-00), będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-09 11:03:40
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-09 11:03:55
Załacznik nr 1 wzór oferty.
pobierz