Postępowanie z dnia: 2016-08-25 12:57:08

Nr postępowania: ZZ/20/002/U/2016

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa w zakresie wykonania analiz mikrobiologicznych związanych z aktywnością genów zaangażowanych w proces nitryfikacji dla próbek osadu czynnego pobranego z komunalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby projektu "RENEMO"

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2016-09-01 09:55:04
zapytania i odpowiedzi dotyczące treści ogłoszenia
pobierz