Postępowanie z dnia: 2018-01-08 12:03:17

Nr postępowania: ZZ/1/036/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

postępowanie na usługę odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych.

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: