Postępowanie z dnia: 2020-01-13 10:31:44

Nr postępowania: ZZ/3/055/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2020-01-17 14:05:13
wyjaśnienie treści ogłoszenia.telefonia stacjonarna
pobierz
Zapytania: 2020-01-17 14:05:37
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zał. nr 2 do ogłoszenia_zmiana 16.01.2020 - telefonia stacjonarna
pobierz
Zapytania: 2020-01-17 14:05:57
wzór umowy_zał. nr 4 do ogłoszenia_zmiana 16.01.2020 - telefonia stacjonarna
pobierz
Zapytania: 2020-01-17 14:06:27
załacznik nr 1 do ogłoszenia.wersja edytowwalna
pobierz