Postępowanie z dnia: 2022-01-04 10:15:07

Nr postępowania: ZZ/2/055/U/22

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-01-11 13:22:42
Zapytania i odpowiedzi do ogłoszenia oraz zmiana ogłoszenia
pobierz