Postępowanie z dnia: 2022-03-14 13:36:07

Nr postępowania: ZZ/4/055/D/22

Status postępowania:
AKTYWNY

Dostawa kserokopiarek wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi oraz naprawami i przeglądami w okresie trwania gwarancji dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-03-15 12:47:15
Zmiana ogłoszenia
pobierz
Zapytania: 2022-03-15 12:47:54
Zmieniony formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-03-16 14:15:16
Odpowiedzi na zapytania
pobierz