Postępowanie z dnia: 2022-04-05 21:25:27

Nr postępowania: ZZ/114/014/2022

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wymiana jednostki centralnej wibrometru laserowego Polytec PSV-400 wraz z konserwacją i kalibracją głowicy wibrometru dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2022-04-12 10:04:51
Zapytanie z dnia 11.04.2022 r. w sprawie treści ogłoszenia i odpowiedź Zamawiającego
pobierz